آموزش کامل و نیتیو تفاوت (Point) و (Point of view)

آموزش کامل و نیتیو تفاوت (Point) و (Point of view) توسط آقای رضا محمدی

اطلاعات بیشتر
آموزش کامل و نیتیو تفاوت (Point) و (Point of view)

آموزش کامل و نیتیو چند فعل بسیار مهم

آموزش کامل و نیتیو افعال (Go Sleep)، (Fall asleep)، (Run away)، (Run after)، (Look for) و (Walk after) توسط آقای رضا محمدی

اطلاعات بیشتر
آموزش کامل و نیتیو چند فعل بسیار مهم

آموزش تفاوت كلمات (Boss)، (chairman) و (Headquarter)

آموزش كامل و نيتيو تفاوت كلمات (Boss) ، (chairman) و (Headquarter) توسط آقاي رضا محمدي

اطلاعات بیشتر
آموزش تفاوت كلمات (Boss)، (chairman) و (Headquarter)

آموزش کامل و نیتیو لغات (Verge) و (Edge)

آموزش کامل و نیتیو لغات (Verge) و (Edge) توسط آقای رضا محمدی

اطلاعات بیشتر
آموزش کامل و نیتیو لغات (Verge) و (Edge)

آموزش زمان حال ساده (Present Simple Tense)

آموزش كامل زمان حال ساده (Present Simple Tense) و كاربرد آن توسط آقاي رضا محمدي

اطلاعات بیشتر
آموزش زمان حال ساده (Present Simple Tense)

آموزش كامل و نيتيو كلمه (Quiet)

آموزش كامل و نيتيو كلمه (Quiet) توسط آقاي رضا محمدي

اطلاعات بیشتر
آموزش كامل و نيتيو كلمه (Quiet)