REELS Intro.P.E

دروه مقدماتی


در مرکز زبان REELS دوره ی بزرگسالان با ویژگی های زیر برگزار می گردد:
  1. شهریه اين ترم 270 هزار تومان می باشد.
  2. مطالبی که آموزش داده می شود مخصوص به این مرکز می باشد ، همچنین از مجلات انگلیسی زبان در طول مدت آموزش استفاده می شود.
 
نوع دوره ترم مدت زمان زمان هرجلسه تعداد جلسات ظرفیت کلاسها شهریه ترم
ترمیک - بزرگسالان مقدماتی دو ماه 120 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) - 270 هزار تومان
 
تعداد جلسات فوق ، جلسات تئوری میباشد که مبنی بر سطح و دوره آموزشی ، مبنی بر ساعت آن محتوای تمرینی تحت عنوان ساعات عملی اجرا میشود. که طی آن زبان آموز تمرینات خود را به شکل محتویات صوتی انجام می دهد.
این محتوای تمرین که به شکل عملی لحاظ میشود . در هفته حداقل 360 دقیقه و حداکثر 630 دقیقه لازم به اجرا است
 
منابع آموزشی: کتاب و جزوه مختص مرکز ری الس
متد آموزشی: متد ری الس
هدف: در پایان این دوره  انتظار می رود زبان آموزان تکنیک های زبان را از سطح مبتدی تا پیشرفته را بصورت کامل و جامع فراگیرند و با رعایت تمام فنون آموزش زبان آموزان قادرند بصورت سلیس و روان به زبان انگلیسی صحبت کنند.

 
 براي ثبت نام در اين دوره كليك كنيد