اخبار و اطلاعیه های آموزشگاه

Reels از دیدگاه شرکت کنندگان در سمینار


نظر شرکت کننده گان که در سمینارهای Reels شرکت کرده اند

13 آذر , 1396 266نفر

سمینار محمدیه


سمینار محمدیه هر چه باشکوه تر برگزار شد

13 آذر , 1396 266نفر

سمینار واحد الوند در استان قزوین


سمینار دوم ری الس در تالار شهر الوند با حضور گسترده برگزار شد

13 آذر , 1396 266نفر

9 سمینار شگفت انگیز Reels در قزوین


از تاریخ 7 آذر لغایت 19 آذر سمینار ها در استان قزوین برگزار میشوند

12 آذر , 1396 266نفر

مقالات آموزشگاه