بازتاب در سایت های خبری

ری الس در نامه نیوز

نامه نیوز در خبری به بررسی متد ری الس و مدیریت آن پرداخته است

ادامه مطلب

ری الس در پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب ضمن پوشش خبری مرکز زبان ری الس به معرفی کامل مرکز و مدیریت آن پرداخته است

ادامه مطلب

ری الس در پایگاه خبری بولتن نیوز

بولتن نیوز ابتکار مدیریت ری الس در ابداع روش جدید آموزش زبان را مورد بررسی قرار داده است

ادامه مطلب

ری الس در سایت خبری تحلیلی عصر ایران

وبسایت خبری تحلیلی عصر ایران در گزارشی مفصل به معرفی ری الس و مدیریت آن پرداخته است

ادامه مطلب

ری الس در پایگاه خبری آفتاب

آفتاب نیوز به معرفی کامل متد ری الس و مدیریت آن پرداخته است

ادامه مطلب