جهت استخدام مدرس داشتن مدرک تحصیلی در رشته زبان انگلیسی ویا نمره آیلتس 7.5 الزامی میباشد