H.A.E 1

دوره H.A.E 1


H.A.E  مخفف High Advance English  می باشد که روش ابداعی آقای رضا محمدی مدیریت مرکز زبان REELS می باشد که ویژگی اصلی آن کوتاه ، فشرده و سریع بودن آموزش می باشد.

  1. مطالب آموزشی در این دوره اختصاصی و برگزیده از مجلات انگلیسی زبان می باشد.
  2. دو جلسه در هفته برگزار می گردد.
  3. هر جلسه مدت زمان آن  ۱۲۰ دقیقه می باشد.
  4. ظرفبت کلاس ها محدود می باشد بین ۱۲ تا ۱۶ نفر.

 

نوع دوره ترم مدت زمان زمان هرجلسه تعداد جلسات ظرفیت کلاسها شهریه ترم
فشرده - HAE یک 4 ماه 120 دقیقه 32 جلسه (دو جلسه در هفته) 12 الی 16 نفر 1 ميليون و 499 هزار تومان

 
تعداد جلسات فوق ، جلسات تئوری میباشد که مبنی بر سطح و دوره آموزشی ، مبنی بر ساعت آن محتوای تمرینی تحت عنوان ساعات عملی اجرا میشود. که طی آن زبان آموز تمرینات خود را به شکل محتویات صوتی انجام می دهد.
این محتوای تمرین که به شکل عملی لحاظ میشود . در هفته حداقل 360 دقیقه و حداکثر 630 دقیقه لازم به اجرا است
 
منابع آموزشی: کتاب و جزوه مختص مرکز ری الس
متد آموزشی
: متد ری الس
هدف: در دوره H.A.E زبان آموزان می توانند تکنیک های زبان را از سطح مبتدی تا پیشرفته را فراگیرند و با رعایت تمام فنون آموزش زبان آموزان قادرند بصورت سلیس و روان به زبان انگلیسی صحبت کنند.