معرفی آموزش آنلاین

برای اولین بار در ایران موسسه زبان REELS اقدام به برگزاری کلاسهای آموزش زبان انگلیسی بصورت آنلاین و با متد جدید خود نموده است .
آموزش آنلاین این موسسه ظرف مدت زمان یک سال و بصورت 6 ترم دوماهه که هر ترم 16 جلسه ی 2 ساعته می باشد.
زبان آموزان در این دوره کلیه ی مهارتهای گفتاری ، شنیداری ، نوشتاری و تلفظ صحیح را همانند کلاسهای حضوری و با همان کیفیت مطابق متد REELS فرا می گیرند .
این دوره با هماهنگی تمامی زبان آموزان پس از پایان روز کاری بصورت اینترنتی برگزار می گردد که ثبت نام در این دوره برای کلیه زبان آموزان در تمامی سنین آزاد می باشد.

 

مهم ترین مزیت کلاس های آنلاین:

1- صرفه جویی در زمان
2- عدم نیاز به رفت و آمد
3- صرفه جویی در هزینه
4- افزایش تمرکز داوطلب
5- برگزاری کلاس در منزل زبان آموز و در واقع خصوصی بودن
6- حل شدن مشکل ترافیک و جای پارک
7- نداشتن محدودیت مکانی
8- حضور در کلاسهای اساتید برجسته که بیشتر مواقع ظرفیت کلاس های آنها پر است و ...

شرایط جهت ثبت نام دوره ترمیک آنلاین :

* هر هفته 2 جلسه برگزار می گردد.
* هرجلسه 120 دقیقه می باشد.
* هر ترم 2 ماه می باشد.
* شهریه هر ترم 300 هزار تومان می باشد.


نوع دوره ترم مدت زمان زمان هرجلسه تعداد جلسات ظرفیت کلاسها شهریه ترم لینک ورود
ترمیک آنلاین - بزرگسالان مقدماتي دو ماه ۱۲۰ دقیقه ۱۶ جلسه (دو جلسه در هفته) - 300 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک آنلاین - بزرگسالان یک دو ماه ۱۲۰ دقیقه ۱۶ جلسه (دو جلسه در هفته) - 300 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک آنلاین - بزرگسالان دو دو ماه ۱۲۰ دقیقه ۱۶ جلسه (دو جلسه در هفته) - 300 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک آنلاین - بزرگسالان سه دو ماه ۱۲۰ دقیقه ۱۶ جلسه (دو جلسه در هفته) - 300 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک آنلاین - بزرگسالان چهار دو ماه ۱۲۰ دقیقه ۱۶ جلسه (دو جلسه در هفته) - 300 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک آنلاین - بزرگسالان پنج دو ماه ۱۲۰ دقیقه ۱۶ جلسه (دو جلسه در هفته) - 300 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک آنلاین - بزرگسالان شش دو ماه ۱۲۰ دقیقه ۱۶ جلسه (دو جلسه در هفته) - 300 هزار تومان کلیک کنید
 


شرایط جهت ثبت نام دوره  H.A.E  آنلاین :

* هر هفته 2 جلسه برگزار می گردد.
* هرجلسه 120 دقیقه می باشد.
* مدت زمان دوره H.A.E 1 چهار ماه می باشد.
* مدت زمان دوره H.A.E 2 چهار ماه می باشد.
* شهریه هر چهار ماه یک میلیون تومان می باشد.

نوع دوره ترم مدت زمان زمان هرجلسه تعداد جلسات ظرفیت کلاسها شهریه ترم لینک ورود
فشرده آنلاین - HAE1 یک ۴ ماه ۱۲۰ دقیقه ۳۲ جلسه (دو جلسه در هفته) ۱۲ الی ۱۶ نفر یک میلیون تومان کلیک کنید
فشرده آنلاین - HAE2 دو ۴ ماه ۱۲۰ دقیقه ۳۲ جلسه (دو جلسه در هفته) ۱۲ الی ۱۶ نفر یک میلیون تومان کلیک کنید