آشنایی با آزمون IELTS

ساختار و طراحی آزمون

آزمون آیلتس برای سنجش چهار مهارت اصلی Writing ، Listening ، Reading و Speaking طراحی شده است و بصورت سیستماتیک و کاملا هدفمند به سنجش و ارزیابی این مهارتها می پردازد. برای طراحی هر آزمون آیلتس و گزینش و انتخاب سوالات مربوط به هر سنجش، تیمی متشکل از یک روانشناس، یک جامعه شناس چند کارشناس زبانشناسی چند متخصص Testing و تعدادی از افراد  با گویش ها ولهجه های متنوع جهت اجرای قسمت Listening باهم همکاری می کنند.

یکی از دلایل موفقیت این آزمون و پذیرش و اقبال جهانی آن در مقایسه با آزمون های مشابه نظیر تافل، همین دقت و سنجیدگی در نحوه طراحی و چیدمان سوالات آزمون است.آزمون آیلتس نه تنها به سنجش دانش زبانی و  میزان سواد انگلیسی افراد می پردازد، بلکه با ساختاری منسجم و روشی کاملا علمی سطح آگاهی های دیگر فرد را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد؛ مواردی نظیر IQ، دقت، سرعت عمل.

یکی دیگر از ویژگی های بارز و منحصر به فرد آزمون آیلتس نحوه نمره دهی و مدل محاسبه نمره برای دو مهارت Listening و Reading  است. به اینصورت که برای نمرات مختلف،  حیطه ای مشخص تعریف شده و هر یک سوال بصورت یک امتیاز مجزا محسوب نمی شود. یعنی برای هر نمره ای یک بازه تعریف شده است و این روش میزان شانس و پاسخهای شانسی را تا حد زیادی کاهش میدهد.

از طرفی دیگر نوع سوالات به گونه ای طراحی شده است که ترکیبی از سوالات گزینشی و نوشتاری است و این عامل نیز سبب کاهش میزان شانس و انتخاب گزینه شانس می شود.

Listening
Writing
Reading
Speaking

مراحل طراحی آزمون شامل شش مرحله اصلی می باشد

 • طراحی اولیه

  ارائه سوالات متنوع توسط متخصصان از سراسر جهان

 • ویرایش اولیه

  انتخاب یکسری از سوالات منتخب و متناسب

 • ویرایش اصلی

  ویرایش ساختاری محتوایی و نگارش سوالات منتخب

 • شبیه سازی

  اجرای آزمون در چند مرحله بر روی گروهی از داوطلبان

 • نهایی سازی استانداردها

  ایراد گیری و رفع اشکالات و نواقص موجود براساس اطلاعات بدست آمده از شبیه سازی

 • ساختاربندی و اجرای نهایی

  ساختار و ترکیب نهایی توسط تیم چند نفره و اجرای نهایی در سراسر مراکز جهان