معرفی دوره کودکان

در مرکز زبان REELS  کلاس های ویژه کودکان برگزار می گردد که شامل ویژگی ها زیر می باشد:
- این دوره 8 ترم می باشد.
- شهریه ترم های این دوره از 80 هزار تومان الی 120 هزار تومان می باشد.
- 2 جلسه در هفته کلاس برگزار می گردد.
- زمان هرجلسه یک ساعت و 15 دقیقه می باشد.
- ظرفیت کلاس 12 الی 15 نفر می باشد

نوع دوره ترم مدت زمان زمان هرجلسه تعداد جلسات ظرفیت کلاسها شهریه ترم لینک ورود
ترمیک - کودکان یک 2 ماه 75 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12الی 15 نفر 90 الی 135 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - کودکان دو 2 ماه 75 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12الی 15 نفر 90 الی 135 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - کودکان سه 2 ماه 75 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12الی 15 نفر 90 الی 135 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - کودکان چهار 2 ماه 75 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12الی 15 نفر 90 الی 135 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - کودکان پنج 2 ماه 75 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12الی 15 نفر 90 الی 135 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - کودکان شش 2 ماه 75 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12الی 15 نفر 90 الی 135 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - کودکان هفت 2 ماه 75 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12الی 15 نفر 90 الی 135 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - کودکان هشت 2 ماه 75 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12الی 15 نفر 90 الی 135 هزار تومان کلیک کنید
 

 

منابع آموزشی: کتاب و جزوه مختص مرکز ری الس
متد آموزشی: متد ری الس
هدف: در پایان این دوره فرزند شما قادر خواهد بود کلیه کارهای روزمره و گفتگوهای مرتبط را بدون هیچ غلط گفتاری و نوشتاری به زبان انگلیسی صحبت کند.