معرفی دوره نوجوانان

در مرکز زبان REELS  کلاس های ویژه نوجوانان  برگزار می گردد که شامل ویژگی ها زیر می باشد:


- این دوره 8 ترم می باشد.
- شهریه ترم های این دوره 120 هزار تومان می باشد.
- 2 جلسه در هفته کلاس برگزار می گردد.
- زمان هرجلسه یک ساعت و 30 دقیقه می باشد.
- ظرفیت کلاس 12 الی 15 نفر می باشد.نوع دوره ترم مدت زمان زمان هرجلسه تعداد جلسات ظرفیت کلاسها شهریه ترم لینک ورود
ترمیک - نوجوانان یک 2 ماه 90 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12 الی 15 نفر 120 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - نوجوانان دو 2 ماه 90 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12 الی 15 نفر 120 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - نوجوانان سه 2 ماه 90 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12 الی 15 نفر 120 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - نوجوانان چهار 2 ماه 90 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12 الی 15 نفر 120 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - نوجوانان پنج 2 ماه 90 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12 الی 15 نفر 120 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - نوجوانان شش 2 ماه 90 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12 الی 15 نفر 120 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - نوجوانان هفت 2 ماه 90 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12 الی 15 نفر 120 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - نوجوانان هشت 2 ماه 90 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) 12 الی 15 نفر 120 هزار تومان کلیک کنید
 منابع آموزشی: کتاب و جزوه مختص مرکز ری الس
متد آموزشی: متد ری الس
هدف: در پایان این دوره زبان آموز قادر خواهد بود با تسلط کامل و بدون هیچ غلط گفتاری و نوشتاری به زبان انگلیسی صحبت کند.