معرفی دوره بزرگسالان

در مرکز زبان REELS دوره ی  بزرگسالان با ویژگی های زیر برگزار می گردد:

- این دوره 6 ترم می باشد.
- هرترم 2 ماه می باشد.
- شهریه هر ترم 220 هزار تومان می باشد.
- مطالبی که آموزش داده می شود مخصوص به این مرکز می باشد ، همچنین از مجلات انگلیسی زبان در طول مدت آموزش استفاده می شود.


نوع دوره ترم مدت زمان زمان هرجلسه تعداد جلسات ظرفیت کلاسها شهریه ترم لینک ورود
ترمیک - بزرگسالان مقدماتی 2 ماه 120 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) - 240 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - بزرگسالان یک 2 ماه 120 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) - 240 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - بزرگسالان دو 2 ماه 120 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) - 240 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - بزرگسالان سه 2 ماه 120 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) - 240 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - بزرگسالان چهار 2 ماه 120 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) - 240 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - بزرگسالان پنج 2 ماه 120 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) - 240 هزار تومان کلیک کنید
ترمیک - بزرگسالان شش 2 ماه 120 دقیقه 16 جلسه (دو جلسه در هفته) - 240 هزار تومان کلیک کنید
 

منابع آموزشی: کتاب و جزوه مختص مرکز ری الس
متد آموزشی: متد ری الس
هدف: در پایان این دوره  انتظار می رود زبان آموزان تکنیک های زبان را از سطح مبتدی تا پیشرفته را بصورت کامل و جامع فراگیرند و با رعایت تمام فنون آموزش زبان آموزان قادرند بصورت سلیس و روان به زبان انگلیسی صحبت کنند.