راه اندازی وب سایت

رضا محمدی مدیریت مرکز زبان REELS از راه اندازی وب سایت این مرکز زبان در راستای الکترونیکی شدن این موسسه خبر داد.
وی به هموطنان عزیز مژده داد که از این پس کلیه اطلاعات و اخبار ، برنامه زمانبندی کلاسها و سایر مطالب مفید و مرتبط با این مرکز  بروی وب سایت این مرکز به نشانی  www.REELS.ir قرار خواهد گرفت .
محمدی ضمن اطلاع رسانی این موضوع خاطر نشان کرد  برای پیشرفت بیشتر و دستیابی به اهداف مد نظر می بایست همسو و همگام با تمام دنیا حرکت کنیم و این ممکن نیست مگر با کار و تلاش و همت ، امید است که با یاری خداوند متعال و همکاری مسئولین عزیز همچون گذشته راه این صعود هموارتر گردد.

1397/01/26 644