افتتاح شعب دوم و سوم

رضا محمدی مدیریت مرکز زبان REELS از افتتاح شعبات دوم و سوم این مرکز خبر داد .
محمدی گفت در راستای خدمت رسانی به همشهری های عزیز و رفاه حال آنها در سایر نقاط شهر دو شعبه دیگر REELS افتتاح گردیده است که آدرس شعبه دوم واقع در انتهای کسری ، پیش از چهارراه ژاندارمری ، نبش کوی ۱۰۶ به شماره تماس   ۳۷۲۴۰۴۳۱-۰۸۳  می باشد و نیز شعبه سوم نیز واقع در شهرک الهیه ، میدان رسالت  به شماره تماس   ۳۸۳۸۱۴۰۳-۰۸۳ می باشد.
وی با بیان این خبر اظهار کرد که با افتتاح شعبات دوم و سوم REELS زبان آموزان جدید می توانند به نزدیک ترین مرکز واقع در محل زندگی خود مراجعه نمایند .

در شهر کرمانشاه REELS افتتاح شعب ۲ و ۳ مرکز زبان

1397/01/26 1022