سمینار واحد الوند در استان قزوین

سمینار آکادمی زبان  ری الس با حضور مهندس جلیلوند ریاست محترم سازمان فنی و حرفه ای استان قزوین به همراه مسوولین نمایندگی های واحد های الوند _قزوین _محمدیه1397/01/27 2173