تماس با ما

کلیه متقاضیان می توانند به یکی از روشهای زیر با مركز ري الس ارتباط برقرار کنند:

سایت: 
https://reels.irکانال تلگرام :
t.me/REELS_AC


 
آدرس پستي شعبه ۱ (مرکزی) : 
كرمانشاه، سي متري دوم، چهارراه چاله چاله ، جنب موسسه مالي اعتباري كوثر، پلاک ۱۶۲ ، ساختمان REELS، كد پستي: ۶۷۱۴۷۸۴۷۹۴
تلفن تماس: ۰۸۳۳۸۳۶۳۱۷۰  و  ۰۹۱۸۷۳۷۹۹۸۷

آدرس پستي شعبه ۲ (کسری):
كرمانشاه، انتهای کسری ، پیش از چهارراه ژاندارمری ، نبش کوی ۱۰۶، مرکز زبان ری الس. پلاک ۱ - کدپستی: ۶۷۱۸۹۸۹۱۳۱
تلفن تماس: ۰۸۳۳۷۲۴۰۴۳۱

آدرس شعبه ۳ (الهیه) :
كرمانشاه، شهرك الهيه، ميدان رسالت
تلفن تماس: ۰۸۳۳۸۳۸۱۴۰۳