تماس با ما

کلیه متقاضیان می توانند به یکی از روشهای زیر با مركز ري الس ارتباط برقرار کنند:

سایت: 
https://reels.irکانال تلگرام :
t.me/REELS_IR


کانال ایتا :
eitaa.com/Reels_ker


 
آدرس پستي شعبه ۱ (مرکزی) : 
كرمانشاه، ابتدای سی متری دوم - بعد از کلینیک شهید فتاحی - نبش خیابان شهید منصوری(خیابان چهارم) - پلاک 81 - آموزشگاه زبان رضا
تلفن تماس: ۰۸۳۳۸۳۶۳۱۷۰  و  ۰۹۱۸۷۳۷۹۹۸۷