انیمیشن های مفید یادگیری انگلیسی

انيميشن good bad porky

انيميشن good bad porky براي يادگيري زبان انگليسي مخصوص كودكان

ادامه مطلب

انيميشن how the cow ate cabbage

انيميشن how the cow ate cabbage براي يادگيري زبان انگليسي مخصوص كودكان

ادامه مطلب

انيميشن Mona Lisa Smile

انيميشن Mona Lisa Smile براي يادگيري زبان انگليسي مخصوص كودكان

ادامه مطلب

انيميشن flopsy bunny

انيميشن flopsy bunny براي يادگيري زبان انگليسي مخصوص كودكان

ادامه مطلب

انيميشن benjamin bunny

انيميشن benjamin bunny براي يادگيري زبان انگليسي مخصوص كودكان

ادامه مطلب

انيميشن my fathers dragon

انيميشن my fathers dragon براي يادگيري زبان انگليسي مخصوص كودكان

ادامه مطلب

انيميشن Groundhog day

انيميشن Groundhog day براي يادگيري زبان انگليسي مخصوص كودكان

ادامه مطلب

انيميشن Bobo, the baby elephant

انيميشن Bobo, the baby elephant براي يادگيري زبان انگليسي مخصوص كودكان

ادامه مطلب

انيميشن The King's Breakfast

انيميشن The King's Breakfast براي يادگيري زبان انگليسي مخصوص كودكان

ادامه مطلب

انيميشن Do Not Open

انيميشن Do Not Open براي يادگيري زبان انگليسي مخصوص كودكان.

ادامه مطلب